Vaptech

ВАПТЕХ ще вземе участие в HYDRO 2013 на 7-9 октомври 2013 г., в Инсбрук, Австрия

Посетете VAPTECH на щанд номер 225

/uploads/news/13/thumbs/vav1_inline.jpg

Конференцията и изложението Hydro 2013, които ще се състоят на 7-9 октомври 2013 г. в Инсбрук, Австрия, са с най-голям международен отклик сред световните форуми, провеждани в Европа за работещите в сферата на хидроенергетиката. Това ще е 20-то поред събитие в настоящата серия от международни прояви, провеждани в Европа. Очаква се да присъстват около 1300-1500 представители от близо 85 страни. Основното внимание ще бъде съсредоточено върху насърчаване изграждането на надлежно планирани водноелектрически енергийни системи в по-слабо развитите страни, модернизиране, преоборудване и строителство на нови в другите части на света, а така също и върху многото възникващи въпроси, като адаптирането към климатичните промени. На тематични сесии, кръгли маси и работни срещи ще се обсъждат техромнически, финансови, икономически, екологически и социални въпроси от сферата на хидроенергетиката. Съвместните обсъждания ще се приветстват.