Vaptech

ВАПТЕХ ще участва в изложението в Истанбул, Турция, посветено на язовирните стени и водноелектрическите централи, на 13-15.02.2014 г.

ВАПТЕХ ще вземе участие в изложението, посветено на изграждането, експлоатацията, автоматизацията, технологиите и оборудването за язовирни стени и водноелектрически централи, което ще се проведе в периода 13 - 15 февруари 2014 г. в Изложбения център в Истанбул, Турция.

Посетете ВАПТЕХ на щанд 28-A.

/uploads/news/21/thumbs/Istanbul_inline.jpg

Това международно търговско изложение е уникално по своята същност, тъй като вниманието ще бъде съсредоточено върху важността и значението на различните технологии за производство на водноелектрическа енергия и електроенергия в наши дни. Изложението, посветено на технологиите при изграждането на язовирни стени и водноелектрически централи, ще е от голямо значение за водещите специалисти в областта на възобновяемата енергия.