Vaptech

ВАПТЕХ ще вземе участие в специализирано изложение за хидроенергетика в Турция

Изложението ще се проведе в Анкара, Турция в периода 22-24 януари 2015.

Представителите на ВАПТЕХ и техните гости ще са разположени на щанд 205/C

/uploads/news/38/thumbs/Turkey,_Ankara,_January_inline.png

Второто по рода си издание за хидроенергетика поставя основен акцент върху изграждането, експлоатацията, автоматизацията, технологиите и оборудването за язовирни стени и водноелектрически централи в Турция и региона.

Особено внимание ще бъде поставено и върху важността и значението на най-актуалните технологии за производство на водноелектрическа енергия и електроенергия.