Vaptech

През 2012 г. ВАПТЕХ ще участва на най-голямото мероприятие, посветено на хидроенергетиката в Северна Америка - Hydro Vision USA 2012.

През 2012 г. ВАПТЕХ ще участва на най-голямото мероприятие, посветено на хидроенергетиката в Северна Америка - Hydro Vision USA 2012. Проявата ще се състои на 17-20 юли 2012 г. в Kentucky International Convention Center в град Луизвил, щата Кентъки.

На Hydro Vision USA 2012 от страна на ВАПТЕХ ще присъства новият представител на дружеството за североамериканския регион. В изпълнение на част от стратегията на дружеството в сферата на средносрочните продажби и маркетинга беше открит нов офис във Ванкувер. Откриването на офиса е продиктувано от нарасналата необходимост от водноелектрически централи на североамериканския пазар. ВАПТЕХ, като верен и надежден партньор, се стреми да задоволи всички потребности на хидроенергийната индустрия с оглед последните тенденции в тази сфера.

Hydro Vision International е най-големият форум на професионалисти от областта на хидроенергетиката от целия свят. С над 3000 участници и 300 фирми-изложители от всички краища на света, Hydro Vision International предоставя възможност в течение на една седмица за набавяне на единствена по рода си информация в областта на хидроенергетиката, редом с участие в изчерпателни семинари, целенасочени посещения, богата програма и изложение.

ВАПТЕХ ще участва в изложението на щанд номер 1224, където представителите на дружеството ще се радват да Ви посрещнат, запознаят с дружеството и обсъдят възможности за съвместна работа.

За връзка с новия офис на дружеството, моля, използвайте следната информация: