Vaptech

Presentations

Корпоративно представяне EN


.PDF, 2.6 MB

Решения за Водна енергия на ВАПТЕХ, EN


.PDF, 2.6 MB

Решения за обработка на метал, ЕN


.PDF, 2.7 MB

Технологии за опазване на околната среда, EN


.PDF, 2.3 MB