Vaptech

Автоматизирани линии за производство на еко брикети

Линиите на ВАПТЕХ за производство на брикети използват материали от горската промишленост и от преработката на дървесина, целулоза и растителни отпадъци от селското стопанство (слама, лозови клони, стъбла от слънчоглед и царевица и др).

/uploads/page/108/thumbs/3D_Briquette_line_by_VAPTECH_inline.jpg

3D на линия за производство на брикети на ВАПТЕХ

Линията на ВАПТЕХ за производство на брикети се състои от:

Участък подготовка на суровината

• Разстилаща маса за прием на дървесните трупи
• Мелница за грубо смилане (чипс)
• Мелница за фино смилане (трици с р-ри 1..5 mm)
• Бункер с подвижно дъно за съхранение на смлените трици

Участък Сушене (Сушилен комлекс)

• Топлогенератор произвеждащ нагорещени димни газове
• Три ходова Барабанна сушилня
• Циклон с Роторен дозаторен шибър
• Вентилатор
• Тръбна система с ръкавен филтър

Участък производство на еко-брикети

• Бункер с подвижно дъно за суха суровина – трици
• Транспортни съоръжения (шнек, елеватор) подаващи суровината към пелет пресата
• Кондиционер
• Преса брикетираща
• Охлаждащо устройство
• Отрязващо устройство

Участък пакетиране и палетизиране

Контакти

Отдел Биомаса
T: 0035929841600
F: 0035929841601
office.sofia@vaptech.bg