Vaptech

Биомаса

Неизчерпаема чиста енергия

Като източник на възобновяема енергия, биомасата предлага значителни ползи за околната среда и потребителите. Енергията добивана от биомаса не само намалява емисиите на парникови газове, но и предпазва екосистемите като позволява оползотворяването на лесно запалима мъртва дървесина.

ВАПТЕХ конструира и изгражда висококачествени машини повече от 100 години. Уникалното ноу-хау на компанията в областта на производството на оборудване за индустриалната промишленост, както и стремежът за постоянно усъвършенстване в разработването на технологии щадящи околната среда, прави ВАПТЕХ верен партньор в енергийните проекти за производство на биомаса.

От мелници и преси, до цялостни производствени линии за пелети и брикети, от проектиране и производство до монтаж и поддръжка, ВАПТЕХ предоставя висококачествени продукти и услуги за обработка на биомаса.

НАШИТЕ ПРОДУКТИ:

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ:

Контакти

VAPTECH
T: 0035929841600
F: 0035929841601
office.sofia@vaptech.bg