Vaptech

Електродвигатели и генератори

Преси и производствени линии за максимална прецизност при всеки детайл

Електрическа енергия може да се генерира от функцията на елементи като генератори и турбини, задвижващи се чрез природните сили. Ефективно,безопасно и щадящо околната среда. Автомобилът на бъдещето ще се задвижва от електрически двигатели, роторни и статорни плочи, които ще са произведени на механични преси на ВАПТЕХ.

Контакти

Отдел Обработка на метали
T: 0035929841600
F: 0035929841601
office.sofia@vaptech.bg