Vaptech

Глобалният договор на ООН

Член на Глобалния договор на ООН от 2009

ВАПТЕХ признава и следва принципите на Глобалния договор на ООН в областта на правата на човека, трудовите норми, опазването на околната среда и антикорупционната политика, като основа в своето устойчиво развитие.

/uploads/page/88/thumbs/GC_Endorser_BLUE_RGB_GRADIE_inline.jpg

Контакти

Мариела Спасова
Маркетинг
T: 00359 885 655 256
marketing@vaptech.bg