Vaptech

Здраве, Безопасни условия на труд и Околна среда

ВАПТЕХ декларира своята лична ангажираност и отговорност по отношение на въздействието, което оказва със своите дейности върху околната среда и служители си.

Политиката за здраве и безопасност на ВАПТЕХ е фокусирана върху поддържането на здравето и безопасността на работното място, които са в съответствие с нормите за Околната среда, Здравето и Безопасните условия на труд и работа:

• Познаване на рисковете за околната среда и за безопасност
• Мониторинг на ежедневните работни дейности с цел да се постигнат вътрешни стандарти, надминаващи изискваните от закона • Система за предотвратяване рискове от наранявания
• Pазработване на технологии за опазване на околната среда и проекти за възобновяема енергия с цел намаляване използването на изкопаеми горива в глобален мащаб

Контакти

Мария Новодрянова
Мениджър
Оценка и развитие на таланти
T: +35929841600
F: +35929841601
maria.novodryanova@vaptech.bg