Vaptech

Нашият екип

Успехът ни се дължи на всеки един от екипа

РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТА

ВАПТЕХ подкрепя и съдейства на своите служители в тяхното професионално развитие и кариерно развитие. В това отношение ВАПТЕХ разработи платформа # ВАПТЕХ Академия, която позволява на всеки служител да има достъп до различни програми за обучение и курсове, целящи да увеличат компетенциите на служителите в областите:

• Развитие на лидерски умения
• Курсове по чужди езици
• Технически умения
• Комуникационни умения
• Управление на качеството
• Управление на проекти

ВАПТЕХ Академия е разработена и като онлайн система, наречена ВАП онлайн, която улеснява още повече достъпа на служителите до различни курсове, статии и полезни четива.

МОТИВАЦИОННИ ПРАКТИКИ

• Конкурентно възнаграждение
• Тиймбилдинг събития
• Безопасност при работа с машини
• Субсидирана столова
• Безплатен превоз до и от територията на дружеството
• Безплатно стоматологично и здравно обслужване на територията на дружеството

Контакти

Мария Новодрянова
Мениджър
Оценка и развитие на таланти
T: +35929841600
F: +35929841601
maria.novodryanova@vaptech.bg