Vaptech

Турбини тип Каплан

Решения за проекти с нисък напор

Осевите турбини са предназначени за проекти с нисък и много нисък напор и при значителни колебания на водния дебит.

ВАПТЕХ приоритетно предлага класическа вертикална турбина Каплан с 3 до 6 регулируеми лопатки на работното колело. При диаметър на работното колело до 1400 мм ние изработваме класическа стоманена спирална камера. За диаметри над 1400 мм предлагаме изработването на спиралата да е от бетон.

Нашето решение е с директно куплиран генератор към работното колело без използването на мултипликотор и без загуби на ефективност.

Работното колело се изработва от висококачествени неръждаеми отливки чрез механична обработка на машини с цифрово-програмно управление. Профилът на лопатката се измерва с лазерен тракер за гарантиране на интегритета на геометрията с компютърния модел.

Контакти

Отдел Хидро
T: 0035929841600
F: 0035929841601
office.sofia@vaptech.bg