Vaptech

Поддържане на организационни процеси, Законосъобразност и Етика

ВАПТЕХ води бизнеса си и поддържа взаимоотношения с всички заинтересовани лица по етичен начин, като има създаден комитет по поддържане на организационните процеси, законосъобразността и етиката с цел установяване на среда и култура в полза на предотвратяването, откриването, разследването и развръзката на всяко едно нарушение. Ако имате въпроси, касаещи политиката на ВАПТЕХ относно поддържането на организационните процеси, законосъобразността и етиката, ако смятате, че сте преживяли или знаете за някоя измама, разхищение или злоупотреба, свързани с ВАПТЕХ, неговите доставчици или персонала му, моля уведомете за това възможно най-бързо:


г-н Светлозар Иванов
имейл: svetlozar.ivanov@vaptech.bg
гореща линия: +359 884 311 376