Vaptech

Ремонт и Модернизация

Екип от експерти на ВАПТЕХ предлага широка гама от услуги за съществуващи решения по преработка на биомаса, а именно:
• Реконструкция
• Промени съобразно спецификации на клиенти
• Инспекции
• Поддръжка
• Електрическа модернизация и обновяване
• Основен ремонт и поправки

Контакти

Отдел Биомаса
T: 0035929841600
F: 0035929841601
office.sofia@vaptech.bg