Vaptech

Цифрова система за управление

Като доставчик на системи за пресово оборудване, ВАПТЕХ предлага решения за автоматизация на преси и пресови линии. ВАПТЕХ предлага проектиране и производство на специализирани решения за автоматизация, за да се гарантира по-висока икономическа ефективност и надежден производствен процес. За механичните и хидравлични прес линии на ВАПТЕХ се предлагат интегрирани електрически системи и автоматизация, от разработване на проекти до стартиране и пускане в експлоатация.

Компетенциите на ВАПТЕХ включват:

• Инженеринг и дизайн
• Разработка на софтуер
• Монтаж и въвеждане в експлоатация
• Обучение

Контакти

Отдел Обработка на метали
T: 0035929841600
F: 0035929841601
office.sofia@vaptech.bg