Vaptech

Бизнес сектори

ВАПТЕХ е глобален доставчик на продукти и услуги за водноелектрически централи, металообработващата промишленост, преработката на биомаса, и автоматизацията.

ВАПТЕХ е в този бранш от повече от 100 години. От малка работилница за обработка на метали и направа на земеделски сечива с годините дружеството се превръща в успешна организация, предоставяща висококачествени продукти и услуги в областта на енергетиката, машиностроенето и технологиите за опазване на околната среда.

ВАПТЕХ развива дейност в пет основни направления: