Vaptech

Цифрова система за управление

ВАПТЕХ предоставя добре премислени концепции за автоматизация на промишлеността за преработка на биомаса с цел гарантиране на висока икономическа ефективност и надежден процес на производство. С линиите за производство на брикети и пелети ВАПТЕХ предлага интегрирани електрически и автоматизирани системи за разработване на проекти от стартирането им до въвеждането в експлоатация.

Обхватът на компетенциите на ВАПТЕХ включва:
o Инженеринг и проектиране
o Разработка на софтуер
o Монтаж и въвеждане в експлоатация
o Обучение

Контакти

Отдел Биомаса
T: 0035929841600
F: 0035929841601
office.sofia@vaptech.bg