Vaptech

Корпоративна Социална Отговорност

Грижа и благополучие за обществото и заобикалящата ни среда днес и идните поколения

ВАПТЕХ е убеден, че за да е успешно едно дружество, не е достатъчно да се търси само икономическа облага. Висш приоритет за ВАПТЕХ е да бъде добър корпоративен гражданин и да се стреми към усвояването на все по-високи морални и духовни хоризонти, като поема все по-големи социални отговорности. Това може да бъде осъществено единствено въз основа на сериозни изисквания за лична почтеност, морални стандарти, мисия и визия на хората в дружеството.

ВАПТЕХ постоянно се стреми да опазва околната среда и да щади планетата. Споделяйки тази обща цел, TOYOTA и VAPTECH поставиха началото на едно дългогодишно сътрудничество, както по отношение на транспортните средства с марка TOYOTA Hybrid, които ВАПТЕХ ще ползва, така и относно обмяната на знания и опит свързани с по-ефективното и постоянно усъвършенстващо се производство, област в която TOYOTA е световен лидер.

През 2014 за трета порередна година ВАПТЕХ представи превърналият се в традиция за нашия екип музикалнен танцов спектакъл с участието на традиционни български хора, както и класически танци като болеро, фламенко и др. Специално участие имаха талантливите танцьори от Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци, а класическата традиция бе продължена от Плевенската филхармония, които представиха напълно обновената си програма „Танцът в музиката“.

Стремежът да бъдем полезни на обществото и заобикалящата ни среда мотивира екипа ни да участва в редица доброволчески инициативи и подкрепя неправителствени асоциации, като:

ЧЛЕНСТВО

Контакти

Мариела Спасова
Маркетинг
T: 00359 885 655 256
marketing@vaptech.bg