Vaptech

Периферни устройства

ВАПТЕХ разработва периферни устройства според специфичните нужди на пресовата линия:

• Размотаващи устройства
• Изправящи устройства
• Подаващи устройства
• Устройства за манипулиране на детайла
• Устройства за бърза смяна на инструмента
• Устройства за отвеждане на отпадък
• Разтоварващи устройства

Контакти

Отдел Обработка на метали
T: 0035929841600
F: 0035929841601
office.sofia@vaptech.bg