Vaptech

Турбини тип Францис

Решения за проекти със среден напор

Турбините тип Францис са предназначени основно за проекти със среден напор и с относително слабо колебание на водния дебит. Францис турбините проектирани и произведени от ВАПТЕХ имат доказано стабилно поведение по отношение на ефективност, липса на кавитации и вибрации в пълния обхват на специфични обороти от ns 80 до ns 300.

Работното колело е заваръчна конструкция от висококачествени неръждаеми отливки на главина, венец и лопатки. Готовото работно колело се контролира съгласно международни стандарти IEC.

Францис турбината се монтира предварително в нашия цех и се изпитва функционално и под налягане. Напълно монтираната и изпитана турбина пристига на обекта готова за бърз и безпроблемен монтаж.

Контакти

Отдел Хидро
T: 0035929841600
F: 0035929841601
office.sofia@vaptech.bg