Vaptech

История

История, с която се гордеем

Историята на ВАПТЕХ ни връща в началото на 20 век, когато няколко дейни български предприемачи от град Плевен полагат основите на бъдещата българска металообработваща, машиностроителна и инженерингова промишленост

Историята на ВАПТЕХ накратко:

1914 Основано е търговско представителство за земеделски машини
1922 Събирателно дружество машинна фабрика „Иван Симеонов, Капонов и Никола Димитров”
1938 Регистриране на компанията като индустриално дружество
1949 Обединение на машиностроителните предприятия в Плевен
1960 Открита е на нова и модерна сграда, където машиностроителния завод „Вапцаров” е пренесен
1962 С постановление на Министерския съвет №161 от 1962 година заводът е утвърден като единствен в страната за производство на ковашко-пресови машини, компресори, голямо-габаритни водни напоителни помпи и водни турбини
1982 Партньорство с Тошиба, Япония за реализиране на хидроенергиен проект Чаира (864 мВт) в България
1997 Партньорство с ПМЕ ГмбХ, Германия за разработване на преси специфично за германския пазар
1999 Партньорство с Дженерал Електрик, Норвегия за производство на турбини
2001 Създават се продуктовите дружества Вапцаров Хидро (преименувано по-късно на ВАП Хидро) и Вапцаров Прес (преименувано по-късно на ВАПРЕС). През 2011 година дружествата в структурата на Вапцаров се вливат във ВАП Хидро и то се преименува на ВАПТЕХ

2003 Пуснати са в експлоатация първите в новата история на дружеството малки ВЕЦ със собствено разработени турбини. Това са проектите Ретиже-1 (2100кВт), Ретиже-2 (730 кВт) и Ретиже-3 (4950 кВт)

Контакти

ВАПТЕХ
T: 0035929841600
F: 0035929841601
office.sofia@vaptech.bg