Vaptech

Хидро

Решения за най-висока ефективност и производителност

ВАПТЕХ е експерт в областта на конструирането и доставка на пълно електромеханично оборудване за водно-електрически централи с основен фокус върху турбини с висока ефективност, запорни съоръжения и системи за управление.

Опитът на ВАПТЕХ в производството на малки, средни, големи турбини и запорни съоръжения е повече от 80 години и включва сътрудничество за доставка на турбинно оборудване с едни от най-големите имена в индустрията.

През всичките тези години и до днес цялото механично оборудване доставяно от ВАПТЕХ се произвежда и изпитва в нашия собствен цех.

От единични компоненти до пълно електромеханично оборудване, от обслужване до модернизация, от поддръжка до управление жизнения цикъл на нови и съществуващи централи, ВАПТЕХ работи в тясно сътрудничество с клиентите си като предоставя висококачествени и икономически изгодни решения за водноелектрически централи по цял свят

Гамата от продукти и услуги включва:

• Решения “до ключ”
• Турбини
• Хидравлични запорни съоръжения
• Системи за наблюдение и управление
• Модернизиране на съществуващи централи

Контакти

Отдел Хидро
T: 0035929841600
F: 0035929841601
office.sofia@vaptech.bg