Vaptech

Водна енергия

Индивидуални решения за най-висока ефективност и производителност

ВАПТЕХ е експерт в областта на хидроенергетиката. От единични компоненти до пълно електромеханично оборудване, от обслужване до модернизация, от поддръжка до управление жизнения цикъл на нови и съществуващи централи, ВАПТЕХ работи в тясно сътрудничество с клиентите си като предоставя висококачествени и икономически изгодни решения за водноелектрически централи по цял свят.

Гамата от продукти и услуги включва:

• Решения “до ключ”
• Турбини
• Хидравлични запорни съоръжения
• Системи за наблюдение и управление
• Модернизиране на съществуващи централи

Контакти

Отдел Хидро
T: 0035929841600
F: 0035929841601
office.sofia@vaptech.bg