Vaptech

Производство

LEAN производство с огромни възможности

Качеството на нашите продукти е гарантирано от нашата международно сертифицирана Система за управление на качеството (ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004) и от международните стандарти, прилагани за производствени процеси.

ВАПТЕХ притежава механичен цех с площ от 40000 кв.м. и ресурси, достатъчни да затворят целия производствен цикъл за заварени и механично обработени конструкции. Благодарение на това ВАПТЕХ притежава изключително стриктен контрол върху качеството и срока за доставка.
• Механична обработка Ø11,5 м/ 100 т., монтаж 170 т.
• Заваряване и безразрушителен контрол съгласно EN
• Механична обработка на 3- и 5-осни машини с ЦПУ
• Затворен цикъл на производствени дейности в т.ч. обработка на повърхнини и функционални изпитвания

ВАПТЕХ следва принципите на LEAN за непрекъснато усъвършенстване на производствените процеси и увеличаване на производителността.

Контакти

ВАПТЕХ
T: 0035929841600
F: 0035929841601
office.sofia@vaptech.bg