Vaptech

Преси и системи за автоматизация

ВАПТЕХ разработва, проектира, произвежда и доставя висококачествени производствени линии с номинално усилие от 300 кН до 15000 кН.

За осигуряване на високообемно производство и максимална многофункционалност ВАПТЕХ • влага целия си дългогодишен опит в проектирането и производството на комплексни технологии.

ВАПТЕХ предлага автоматизирани производствени линии съставени от:
• C-образни механични преси с номинално усилие от 300 кН до 4000 кН
• H-образни механични преси с номинално усилие от 1000 кН до15000 кН
• C-образни хидравлични преси с номинално усилие от 600 кН до 4000 кН
• Н-образни хидравлични преси с номинално усилие от 1000 кН до12000 кН

Периферни устройства, разработени в съответствие със специфичните нужди на производствената линия:
• Размотаващи устройства
• Изправящи устройства
• Подаващи устройства
• Системи за боравене с произвежданите компоненти
• Системи за бърза смяна на инструмента
• Системи за отвежданена отпадък
• Разтоварващи системи
• Инструменти и екипировка

Контакти

Отдел Обработка на метали
T: 0035929841600
F: 0035929841601
office.sofia@vaptech.bg