Vaptech

Мисия, Визия и Ценности

Мисия

ВАПТЕХ предоставя висококачествени продукти и услуги, които подобряват условията за живот на хората, ръководейки се от настоящите и бъдещи нужди на Планетата.

Визия

ВАПТЕХ се стреми да бъде сред водещите, в световен мащаб, устойчиви компании в сферата на водната енергия, металообработката и технологиите за опазване на околна среда, като предоставя на своите клиенти продукти и услуги с най-високо качество, ръководейки се във всяко свое действие от принципите на Глобалния договор на ООН

Ценности:

Контакти

ВАПТЕХ
T: 0035929841600
F: 0035929841601
office.sofia@vaptech.bg