Vaptech

Модернизация и рехабилитация

Управление на целия жизнен цикъл на водно-електрическата централа

Водно-електрическите централи са предназначени да служат дългосрочно на своите собственици. С правилната програма за поддръжка животът на електромеханичното оборудване може да достигне до 100 и повече години.

„ВАПТЕХ” осигурява диагностика и анализ, аварийно обслужване, резервни части, ремонт, редизайн за повишаване ефективността/ мощността на турбините, модернизиране на хидравличната система и системата за управление, добавяне на допълнителни мощности.

Сервизният център на „ВАПТЕХ” е на ваше разположение на телефон +359886223535, както и на service@vaptech.bg

Контакти

Отдел Хидро
T: 0035929841600
F: 0035929841601
office.sofia@vaptech.bg