Vaptech

Кои сме ние

Отговорност и почтеност

ВАПТЕХ е частно еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в България със седалище и представителен офис в София, България, Бул. „Цариградско шосе” №17 Производственият механичен цех на компанията са разположени в Плевен, България, бул. Гривишко шосе 6.

Едноличен собственик на капитала на ВАПТЕХ е ВАПТЕХ АМ.

ВАПТЕХ развива дейността си направленията - водната енергия, машиностроенето и технологиите за опазване на околната среда.

Управителен съвет на ВАПТЕХ отговаря за стратегическото развитие на компанията :

**Владимир Пеев, Управител, Плевен*
Владимир Пеев е завършил в хидравлични и пневматични системи. Започва кариерата си във ВАПТЕХ през 2007 като ръководител на проекти и дизайнер на хидравлични и механични преси. През 2014 Владимир Пеев е назначен за ръководител на отдели Конструктивен направление Преси, Системи за управление и Следпродажбено обслужване. Днес Владимир Пеев е управител на ВАПТЕХ, Плевен.

**Светлозар Иванов, Управител, София*
Светлозар Иванов е завършил "Икономика и организация на труда". През 2009 - 2010 той е финансов директор във ВАПТЕХ. От 2011 Светлозар Иванов е Управител, отговарящ за корпоративните финанси и управлението на активи във ВАПТЕХ.

Стратегия на компанията:

• Увеличаване на пазарния дял в Европа
• Tрайно установяване на пазарите в Северна и Южна Америка и югоизточна Азия
• Да поддържа безопасна и здравословна работна среда, трайна мотивация и бонусна система за всички свои служители
• Грижа за клиента през целия жизнен цикъл на продукта
• Непрекъснато оптимизиране на продуктите и процесите
• Инвестиране и развиване на човешкия капитал

Контакти

ВАПТЕХ
T: 0035929841600
F: 0035929841601
office.sofia@vaptech.bg