Vaptech

Турбини тип Пелтон

Решения за проекти с висок напор

Турбини тип Пелтон са отлично решение за проекти с висок и среден напор и дебит с големи колебания. ВАПТЕХ предлага Пелтон турбини с хоризонтално или вертикално разположение на вала с 1 до 6 инжектора.

Съгласно стандартите на ВАПТЕХ работното колело на Пелтон турбината се изработва от висококачествена неръждаема изковка чрез механична обработка на високотехнологични машини с цифрово-програмно управление. Всяко работно колело се балансира динамично и се измерва за гарантиране на интегритета с компютърния модел.

Инжекторите са с вътрешно хидравлично задвижване и са оборудвани с индивидуални дефлектори с хидравлично действие за бързо отсичане на водната струя. Всеки инжектор се подлага на серия от функционални изпитвания и тестване под налягане.

Контакти

Отдел Хидро
T: 0035929841600
F: 0035929841601
office.sofia@vaptech.bg