Vaptech

Управление на проект

ВАПТЕХ обещаваме по-малко, доставяме повече.

Всеки клиент и проект e важен и уникален за ВАПТЕХ. Именно за това нашият екип по Управление на проекти е готов винаги да намери и реализира най-добрите решения за своите клиенти. Работата на всеки един служител във ВАПТЕХ е свързана с постигане на пълната удовлетвореност на клиента. Успешното изпълнение на проектите изисква постоянно взаимодействие и синхронизиране, от една страна между клиента и изпълнителя, а от друга между изпълнителя и поддоставчиците. Ръководителите на проекти във ВАПТЕХ улесняват тези взаимодействия и имат грижата за безпроблемното изпълнение на проекта, като поддържат клиента редовно информиран с прогреса на проекта.

Контакти

ВАПТЕХ
T: 0035929841600
F: 0035929841601
office.sofia@vaptech.bg