Vaptech

Управление на качеството

Гаранция за качество

Политиката по контрол и управление на качеството, интегрирана във ВАПТЕХ се базира на стриктност и принципи, които гарантират на нашите партньори качество на продуктите, качество на процесите и във всяко едно действие и насочена към задоволяване на нарастващите изисквания на потребителите на предлаганите от нас продукти и услуги.

Управлението по качество на ВАПТЕХ включва:

• Стремеж да надминем очакванията на клиента
• Строго следване изискванията на стандарти по качество
• Всеки продукт и процес свързан с производството
• Съобразяваме се със световните тенденции на пазара
• Посветени на изпълнение водещо до непрекъснати подобрения

Международни стандарти във ВАПТЕХ:

ISO 9001:2015 Система за управление на качеството
ISO 14001:2015 Система за управление на околната среда
BS OHSAS 18001:2007 Система за управление на здраве и безопасност при работа
Сертификат по заваряване съгласно технически стандарти DIN EN ISO 3834-2

Всеки един служител на компанията следва стриктно бизнес целите на ВАПТЕХ, свързани със стандартите за качество.

Контакти

Павел Павлов
Мениджър
Система за управление на качеството
M: 00359 889 630 569
pavel.pavlov@vaptech.bg