Vaptech

Референции

Поръчков дизайн и производство на механична колонна преса 500т. за производство на компоненти за бяла техника /uploads/page/54/thumbs/IMG_20160426_090519_inline.jpg

Поръчков дизайн и производство на механична колонна преса 250т. за производство на топлинна и шумоизолиращи компоненти в автомобилната индустрия /uploads/page/54/thumbs/Picture2_inline.png

Линия за разкрой и пробиване предназначена за производство на дъна на битови бойлери /uploads/page/54/thumbs/VAPTECH_inline.JPG

2 x автоматизирани линии за дълбоко изтегляне, с H-образна хидравлична преса, с по два супорта, които работят индивидуално, всеки с усилие от 160т. /uploads/page/54/thumbs/3_inline.png

Н-образна механична пресова линия с усилие 315 тона /uploads/page/54/thumbs/Romania_inline.JPG

Автоматизирана линия с механична преса с усилие 200 тона /uploads/page/54/thumbs/IMG_98261_inline.jpg

Автоматизирана производствена линия на базата на Н-образна хидравлична преса с усилие 315 тона /uploads/page/54/thumbs/Russia_inline.jpg

О-образна преса PE45MO1 /uploads/page/54/thumbs/o-frame_press_inline.png

60тонна хидравлична С-образна преса, 100тонна хидравлична С-образна преса и 100тонна колонна хидравлична преса /uploads/page/54/thumbs/all_pasat_inline.png

Автоматизирана производствена линия на базата на С-образна механична преса с усилие 200 тона /uploads/page/54/thumbs/MF-PL-PEC-200-DSC00994_inline.jpg