Vaptech

Решения "до ключ"

Един доставчик, една отговорност

ВАПТЕХ не е само доставчик на оборудване за водно-електрически централи, но и консултант на своите клиенти от самото начало на проекта. Адаптирайки се към техните изисквания компанията цели да предложи най-ефективното решение макар и различно от първоначалното желание на клиента.

Обхватът на доставка включва:

• Анализ на проектните параметри
• Идентифициране и аргументиране на най-доброто решение
• Турбинно оборудване
• Генераторно оборудване
• Електрическо оборудване
• Система за наблюдение и управление
• Интеграция на всички системи
• Супервизиране на, монтаж и пуск
• Следгаранционно обслужване

Контакти

Отдел Хидро
T: 0035929841600
F:0035929841601
office.sofia@vaptech.bg