Vaptech

Устойчиво развитие

Прави това, от което Планетата се нуждае!

Най-значимите фактори за съществуването на живота на нашата планета Земя са чистата вода, храната и енергията. Именно в тази насока ВАПТЕХ прави всичко възможно, за да развива и обновява своето портфолиото от продукти и услуги, както и да създава нови такива и допринесе за производството на енергия от възобновяеми източници и здравословна храна. Съоръжения за пречистване на отпадни води и управление на отпадъците са две нови направления, които ВАПТЕХ има възможността и стремежа да развива.

Контакти

Мариела Спасова
Маркетинг
T: 00359 885 655 256
marketing@vaptech.bg