Vaptech

ВАПТЕХ с нов проект в Грузия

ВАПТЕХ сключи нов договор за доставка на електромеханично оборудване и свързаните с него услуги. Наименованието на проекта е Дебеда и се намира в Грузия.

/uploads/project/37/thumbs/Debeda_projects_inline.png

По силата на този договор ВАПТЕХ ще достави два комплекта, състоящи от: турбина, запорно съоръжение, генератор, хидравличен агрегат, система за автоматизация, ел.част, а така също надзор на монтажните дейности и пускане в експлоатация.

ВЕЦ Дебеда ще работи при нетен пад 44,6 метра и максимален дебит 4 м3/сек. Дебитът ще бъде отработван от две турбини тип Францис VAPHYDRO™ с хоризонтално разположение на вала. Разчетната турбинна мощност е 1585 кВт. Общата инсталирана мощност на централата ще бъде 3170 кВт.

С този проект, ВАПТЕХ утвърждава водещата си позиция на този пазар.

Календар

2015
2014
2013
2012