Vaptech

ВЕЦ "Якоруда"

ВЕЦ "Якоруда" е въведен в редовна експлоатация.

Водноелектрическата централа се намира в България.

Доставката включва: турбина, генератор, трансформатор, система за автоматизация и монтаж. Турбината е тип "Пелтон" с хоризонтално разположение на вала и един инжектор. Разчетната мощност е 330 кВ.

Календар

2015
2014
2013
2012